VIRKSOMHEDERNE PIETER MOURITSEN OG AIRTECH OFFENTLIGGØR FUSION

To veletablerede virksomheder fra det østjyske fusionerer i dag.

Airtech A/S og Pieter Mouritsen A/S deler mange fælles kunder fra både proces-industri og energisektor. "Fusionen skaber bedre grundlag for stabil vækst", siger den fælles ejer.

De to østjyske virksomheder Pieter Mouritsen A/S og Airtech A/S, slår i dag både økonomi og personale sammen. Formålet er at etablere et endnu stærkere fundament for vækst og innovation og at tilpasse sig et marked i rivende udvikling.

- Som én virksomhed kan vi med højere tempo eksekvere på udviklingsambitionerne, forstærke vores i forvejen gode kultur og sikre en større kritisk masse i vores forskellige organisatoriske funktioner. Vores fælles ejerskab gør det helt naturligt at tage skridtet fuldt ud og fusionere for derved at kunne sætte endnu mere skub i den gode udvikling, der er i begge selskaber, siger direktør for den nye, samlede virksomhed, Claus Andersen.

Han tilføjer at flere kunder allerede har taget ekstremt godt imod budskabet og samtidig igangsat fælles aktiviteter, som udvider forretningen. De to virksomheder er tilsammen særligt specialiserede indenfor energi. De leverer alt fra reservedele til komplet maskinel både off-shore og on-shore, herunder specifik viden om overfladebehandling og væsker, såsom composit og lim samt atex/zone-klassificering.

Det er oprindeligt Pieter Mouritsen, der har grundlagt virksomheden af samme navn og Airtech, som begge holder til i Vejle. Med fusionen er direktørposten afgivet til Claus Andersen, hvorefter Mouritsen selv bliver ansvarlig for forretningsudvikling og kunderelationer.

- Fra jeg i 2003 grundlagde Pieter Mouritsen A/S og siden Airtech A/S, har omdrejningspunkt været, at det både skulle være en stærk forretning, et godt sted at arbejde OG en virksomhed, som skulle have mod til at skabe nye muligheder. Med to stærke og velkonsoliderede selskaber som Pieter Mouritsen A/S og Airtech A/S har vi mulighed for at sætte langt lys på og skabe en samlet virksomhed, der også er her om 50 år. Det gør mig stolt at være med til at sikre fremdrift - både som lokal arbejdsplads og i branchen, siger Pieter Mouritsen

Fusionen sker forud for det nærtstående, nye regnskabsår og den nye, samlede virksomhed får fælles CVR nummer. Et nyt navn og ny visuel identitet til virksomheden bliver en sommerbegivenhed.

For kunderne betyder fusionen alt fra ingenting til endnu bedre muligheder for at opnå skræddersyede løsninger. De to huse rummer tilsammen en innovationskraft og en erfaring, der
kommer kunder på tværs af brancher og industrier til gode.

Alle kunder, samarbejdspartnere og producenter kan forvente, at de hver især bliver guidet individuelt i forhold til hvordan de minimale ændringer, de kommer til at mærke, kommer til at foregå for dem.

Opdateringer om relevante elementer i fusionen kan findes på de to virksomheders hjemmesider og sociale medier.